پمپ كفكش

 پمپ كفكش

  پمپ کفکش-لجن کش بافلنچ لوله خروجی “2 ـ “3 ـ ” 4

 

  ( پمپ کفکش -مدل تزروم)

1-   دو اینچ با فشار 30 الی 95 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 10 متر مکعب وحداکثر30 متر مکعب.

2-   سه اینچ با فشار 40 (ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 10 متر مکعب وحداکثر30 متر مکعب.

 

  ( کفکش -مدل آباد)

1-   دو اینچ با فشار 80 الی 120 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 8 متر مکعب وحداکثر20 متر مکعب.

2-   سه اینچ با فشار 60 الی 100 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 15 متر مکعب وحداکثر25 متر مکعب

3-  چهار اینچ با فشار 45 الی 60 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی35 متر مکعب وحداکثر75 متر مکعب.

   (کفکش – مدل آبیار)

1-  دو اینچ با فشار 28 الی 90 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 8 متر مکعب وحداکثر20 متر مکعب.

2-   سه اینچ با فشار 22 الی 77 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 15 متر مکعب وحداکثر25 متر مکعب

 3 –  چهار اینچ با فشار 18 الی 40 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی35 متر مکعب وحداکثر75 متر مکعب.

 

(کف کش – تيپ ۳  )

۱-  پمپ دو اینچ با فشار 30 الی 95 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 8 متر مکعب وحداکثر20 متر مکعب.

۲-   سه اینچ با فشار 25 الی 80 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 15 متر مکعب وحداکثر35 متر مکعب

 ۳ –  چهار اینچ با فشار 20 الی 45 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی35 متر مکعب وحداکثر55 متر مکعب.

كف كش تيپ 3

(کف کش – تیپ 4 )

1-  پمپ دو اینچ با فشار 30 الی 95 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 8 متر مکعب وحداکثر20 متر مکعب.

۲-   سه اینچ با فشار 25 الی 80 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 15 متر مکعب وحداکثر35 متر مکعب

 ۳ –  چهار اینچ با فشار 20 الی 45 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی35 متر مکعب وحداکثر55 متر مکعب.

توضیج :جدول آبدهی این پمپ مشابه تیپ3 می باشد

( لجن کش – مدل تزروم)

چهار اینچ با فشار 18 (ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی35 متر مکعب وحداکثر75 متر مکعب.

مناسب برای تخلیه فاضلاب بغیراز فضولات انسانی

      جدول آبدهی و توان نامی و دیگر مختصات

 

جدول تیپ 3 و تیپ 4
جدول آبدهی آباد
جول آبدهی آبیار
جدول آبدهی تزروم

 


Fatal error: Uncaught TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in /home/jahanpum/domains/jahan-pump.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php:518 Stack trace: #0 /home/jahanpum/domains/jahan-pump.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php(518): implode() #1 /home/jahanpum/domains/jahan-pump.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php(311): MatthiasMullie\Minify\CSS->shortenHex() #2 /home/jahanpum/domains/jahan-pump.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/Minify.php(111): MatthiasMullie\Minify\CSS->execute() #3 /home/jahanpum/domains/jahan-pump.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/classes/subscriber/Optimization/class-minify-html-subscriber.php(86): MatthiasMullie\Minify\Minify->minify() #4 /home/jahanpum/domains/jahan-pump.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/vendors/classes/class-minify-html.php(212): WP_Rocket\Subscriber\Optimization\Minify_HTML_Subscriber->minify_inline_css() #5 [internal function]: Minify_HTML->_removeStyleCB() #6 /home/jahanpum/domains/jahan-pump.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/vendors/classes/class-minify-html.php(110): preg_replace_callback() #7 /home/jahanpum/domains/jahan-pump.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/vendors/classes/class-minify-html.php(48): Minify_HTML->process() #8 /home/jahanpum/domains/jahan-pump.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/classes/subscriber/Optimization/class-minify-html-subscriber.php(73): Minify_HTML::minify() #9 /home/jahanpum/domains/jahan-pump.ir/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(307): WP_Rocket\Subscriber\Optimization\Minify_HTML_Subscriber->process() #10 /home/jahanpum/domains/jahan-pump.ir/public_html/wp-includes/plugin.php(189): WP_Hook->apply_filters() #11 /home/jahanpum/domains/jahan-pump.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/front/process.php(417): apply_filters() #12 [internal function]: do_rocket_callback() #13 /home/jahanpum/domains/jahan-pump.ir/public_html/wp-includes/functions.php(5219): ob_end_flush() #14 /home/jahanpum/domains/jahan-pump.ir/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(307): wp_ob_end_flush_all() #15 /home/jahanpum/domains/jahan-pump.ir/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(331): WP_Hook->apply_filters() #16 /home/jahanpum/domains/jahan-pump.ir/public_html/wp-includes/plugin.php(474): WP_Hook->do_action() #17 /home/jahanpum/domains/jahan-pump.ir/public_html/wp-includes/load.php(1100): do_action() #18 [internal function]: shutdown_action_hook() #19 {main} thrown in /home/jahanpum/domains/jahan-pump.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php on line 518